CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ VIETLIFE

Lô E13 - E14, Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
0966 685 096
0328 779 559
cokhivietlife@gmail.com

    Chat với chúng tôi!
    Get support!
    Gọi cho chúng tôi!